headerphoto

Hội nghị Công chức, viên chức năm 2016


HUỘC TÍNH VĂN BẢN
Tiêu đề: Hướng dẫn về Tổ chức và Nội dung Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2015 - 2016
Số/Ký hiệu: 2615/GDĐT-CĐGD
Ngày ban hành: 19/8/2015
Ngày có hiệu lực: 19/8/2015
Người ký:  
Trích yếu:  
Nội dung:
 

 

Nhà Tài Trợ