headerphoto

Đăng ký tham dự Hội nghị 
 1. Phí tham dự
 

Phí đăng bài viết toàn văn trên Kỷ yếu hội nghị có chỉ số ISBN của Đại Học Quốc Gia TP.HCM

400.000 VND/1 bài

Phí đăng bài viết toàn văn trên:

-         01 số đặc biệt trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ (VAST) (chỉ nhận những bài viết bằng tiếng Anh).

-         01 số đặc biệt Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (TN & MT).

 

2.200.000 VND/1 bài

(Nếu bài báo không được chấp nhận bởi Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường thì sẽ được xét duyệt đăng trên Kỷ yếu Hội nghị (nếu đạt yêu cầu) và tác giả sẽ được nhận lại 1.800.000 VND)

Lưu ý: phí bài báo áp dụng cho

- Bài báo tối đa 5 trang A4 theo mẫu định dạng của Tạp chí VAST.

Bài báo tối đa 2800 từ theo định dạng của Tạp chí TN & MT.

- Nếu bài viết vượt quá số trang, số từ theo yêu cầu tác giả sẽ phải đóng thêm phí.

Phí đăng bài viết toàn văn trên:

Tạp chí “Journal of Environmental Science and Engineering  (USA)” (chỉ nhận những bài viết bằng tiếng Anh).

Phí theo yêu cầu của tạp chí và tùy theo số lượng của bài toàn văn, tác giả chỉ đóng phí sau khi bài báo được chấp nhận.

 

2. Phiếu tham dự Hội nghị SEMREGG 2016: Download tại đây

Các đại biểu sau khi điền thông tin vào đơn đăng ký, vui lòng gửi email về Ban Tổ Chức Hội Nghị SEMREGG 2016 trước ngày 03/10/2016 theo địa chỉ sau: semregg2016@hcmunre.edu.vn

 

3. Cách thức đăng ký tham dự Hội nghị SEMREGG 2016: 

  • Vui lòng gửi phiếu đăng ký về địa chỉ email: semregg2016@hcmunre.edu.vn trước ngày 03/10/2016
  • Chuyển khoản nộp phí đăng bài trước ngày 04/09/2016 theo thông tin tài khoản sau:

Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số tài khoản: 119-10-00-024268-4

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Địa chỉ: 12 – 14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

(Lưu ý: khi chuyển khoản đề nghị Quý Tác giả ghi rõ lý do nộp tiền là: Phí hội nghị SEMREGG 2016; Tên tác giả chính; CODE bài; Tên đơn vị công tác)  

 Ban Thư ký Hội Nghị SEMREGG 2016 

  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình , TP.HCM

Tel: (84-8) 39 916 416; (84) 911223832; Fax: (84-8) 39 916 41

 

 


Nhà Tài Trợ