headerphoto

Nhà tài trợ và triển lãmĐơn vị tài trợ:

Nhà tài trợ vàng:

Công ty CP Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật (ESTC)

 

 

Nhà tài trợ bạc:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Namhi

 

Đồng tài trợ:                                

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  ĐH TN&MT TP.HCMhường xuyên – ĐH TN&MT TP.HCM


Nhà Tài Trợ