headerphoto

NEWS

Hội nghị Công chức, viên chức năm 2016


Buổi thuyết giảng của GS. Keiki Fujita


Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo “Bảo vệ tài nguyên nước – Kho báu của sự sống”


Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực ngành Trắc địa và Bản đồ, Cơ hội và thách thức"


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015THE 3RD SCIENTIFIC CONFERENCE: "EFFECTIVE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT FOR GREEN GROWTH" - (SEMREGG 2016)

 

PARTNER