headerphoto

TIN TỨC

Hội nghị Công chức, viên chức năm 2016


Buổi thuyết giảng của GS. Keiki Fujita


Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo “Bảo vệ tài nguyên nước – Kho báu của sự sống”


Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực ngành Trắc địa và Bản đồ, Cơ hội và thách thức"


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN 3

CHỦ ĐỀ: "QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG XANH" - (SEMREGG 2016)

 

Nhà Tài Trợ